Rektorsbrev

Hej föräldrar i Olovslund/Nockebyhovs skolor!

September har anlänt och eleverna börjar tillsammans med pedagogerna hitta rutiner för arbetet i klassrummet och verksamheten i våra fritidshem. Samtliga föräldramöten är nu genomförda och vi har upplevt en positiv dialog i dessa möten.

Som jag nämnde i rektorsbrevet vid uppstarten så gör vi under detta läsår en satsning på att skapa fler möjligheter till rörelse och fysisk aktivitet för våra elever.

I årskurs 4-6 har eleverna förutom den ordinarie idrottsundervisningen också två så kallade PULS-pass i veckan. Dessa pass är förlagda till vår fotbollsplan och rör sig om allt ifrån pulshöjande promenad till stationsträning och tabatas I våra lägre årskurser har varje arbetslag minst ett pulspass i veckan. Vid längre lektionspass gör våra pedagoger avbrott med pulshöjare eller ”brainbreaks.” En ”brainbreak” är en aktiv paus där man stimulerar både hjärna och kropp. Låt gärna era barn visa er en ”brainbreak.” Bakgrunden till denna satsning är att samlad forskning tydligt visar ett positivt samband mellan elevers koncentrationsförmåga och inlärning och fysisk aktivitet och rörelse.

Vi noterar att trafiksituationen utanför Olovslundsskolan morgontid inte är helt optimal. Då fler elever nu cyklar, vilket är glädjande ur ett hälsoperspektiv, behöver vi tillsammans vara ännu mer aktsamma när elever lämnas med bil utanför skolan.

Om ni behöver lämna barn med bil, försök då att parkera en bit från skolan. Gångvägen mellan fotbollsplanen och skolan används ibland som vändzon Vi ber er att undvika detta då eleverna parkerar sina cyklar i anslutning till den vägen. Vi kommer också att inleda dialog med trafikkontoret kring översyn och möjliga åtgärder gällande skolans trafiksituation. Frågan har också varit uppe i föräldraföreningen.  Vi uppmuntrar också såklart till att arrangera gå-tåg i era klasser.

Den 24 och 26/10 har vi bjudit in Maria Duvfa för att prata med elever i åk 3-6 och personal om ungas liv på nätet. Maria Dufva är kriminolog och ledande inom detta område. Den 26/10 har ni som föräldrar i åk 3-6 möjlighet att lyssna till Maria Duvfa då hon föreläser i aulan kl 18.00-20.00. Inbjudan till denna föreläsning kommer inom kort.

Lära-känna-samtalen är nu snart genomförda i våra förskoleklasser och nu väntar utvecklingssamtal för övriga elever. I det informationshäfte som ni som vårdnadshavare fick i början av läsåret kan ni läsa mer om hur ni som vårdnadshavare kan förbereda er inför utvecklingssamtalen. Välkomna till våra skolor!

Henrik Kroon
Rektor

 


 

 

 

Dela:
Kategorier: