Rektorsbrev

 

 

Hej föräldrar i Olovslund/Nockebyhovs skolor!

Hej och varmt välkomna till  nytt läsår!

Ett särskilt välkommen till er som har barn som gör sin första skolstart i våra skolor.

Som jag nämnde i mitt brev i samband med avslutningen kommer vi under detta läsår att göra en satsning på ökad rörelse och fysisk aktivitet för våra elever.

Målet är att erbjuda alla elever pulshöjande aktivitet vid minst fyra tillfällen i veckan, idrottsundervisningen inkluderad. Utöver dessa pulspass kommer såklart elevernas vanliga raster där vi också försöker att stimulera till fysisk aktivitet och rörelse. I årskurs 4-6 kommer eleverna att ha schemalagda puls-pass vid två tillfällen i veckan. Dessa kommer till största delen vara förlagda till skolgården och fotbollsplanen och sker under ledning av pedagoger i mellanstadiet.

I årskurs F-3 kommer de pulshöjande aktiviteter framförallt ske inom ramen för raster och fritidstid. Samtliga pedagoger har fått utbildning i ”Brainbreaks – smarta pauser” vilket är något vi kommer att lägga in under lämpliga tillfällen då eleverna har vanliga lektionspass i sina klassrum. Inom ramen för undervisningen i idrott och hälsa lägger vi ett större fokus på att göra eleverna medvetna om effekterna av pulshöjande aktivitet med hjälp av pulsklockor och ett allmänt större fokus på detta område. Vi gör detta för att forskning tydligt visar att rörelse och fysisk aktivitet har positiva effekter på lärandet och koncentrationsförmågan. Ni kommer att få mer information om detta i samband med höstens föräldramöten.

Vi har under våren och sommaren genomfört en del förändringar i våra lokaler i Olovslundsskolan. Målsättningen är att skapa mer ändamålsenliga lokaler för vår verksamhet. Ambitionen är att allt ska vara klart till skolstart men om så inte är fallet ber jag om överseende och lite tålamod tills allt är på plats. Verksamheter som är berörda är framförallt vår särskola samt fritids i årskurs 1 och vår mellanstadieklubb.

Nu tar vi sats mot ett nytt läsår där målet är att fortsatt tillhöra stadens bästa skolor när det gäller elevernas måluppfyllelse, trygghet och trivsel. Jag hoppas på fortsatt gott samarbete med er föräldrar för att göra detta möjligt. En nyhet för i år är det informationshäfte vi satt samman till er vårdnadshavare. Tanken är att detta skall innehålla så mycket samlad praktisk information som möjligt. I detta häfte finner ni alltifrån kontaktuppgifter till skolans till trivselregler och förväntansdokument. Vi önskar att ni tar del av informationen i detta häfte

 

Henrik Kroon
Rektor

 


 

 

 

Dela:
Kategorier: