Till innehåll på sidan

Information

Anmäl frånvaro innan kl. 07.30 varje dag ditt barn är frånvarande. 

Vi rekommenderar

Trygghetsarbete

Trivsel och trygghet är en viktig förutsättning för lärande. Vi gör trivselenkäter varje termin och vi vet genom resultatet från dessa att våra elever trivs mycket bra på våra skolor.

Elevtid

Elever behöver ibland hjälp med sina läxor....

Ingress: 
Välkommen till Olovslundsskolan och Nockebyhovsskolan