Vision

Välkommen till Olovslundsskolan och Nockebyhovsskolan

Vi är två skolor som ligger i Bromma och vi har elever från förskoleklass upp till och med årskurs 6.

Läs om våra skolor och vår verksamhet!
 

"Vi skapar verktyg för ett livslångt lärande"

Nyheter

Vi rekommenderar

Idrott

Våra idrottslärare på skolorna är Anna Beck och Christoffer Ahl.

Trygghetsarbete

Trivsel och trygghet är en viktig förutsättning för lärande.

Elevtid

Elever behöver ibland hjälp med sina läxor....

Information

- Information om Skolplattformen för vårdnadshavare

- Terminer och Lov uppdaterat med läsåret 19-20.

- Information om ledigheter

- Skolmaten levereras från Blackebergsskolan,
www.skolmaten.se/blackebergsskolan/

- Anmäl frånvaro innan kl. 07.30 varje dag du är frånvarande. Du kan anmäla din frånvaro på flera sätt:
•SMS-anmälan, läs här hur du gör
•App för anmälan av frånvaro, läs här hur du gör
Skolplattformen kräver inloggning
•Telefonsvarare:
Olovslundsskolan 08-508 07 556
Nockebyhovsskolan 08-508 07 591