Till innehåll på sidan

Vision

Välkommen till Olovslundsskolan och Nockebyhovsskolan

Vi är två skolor som ligger i Bromma och vi har elever från förskoleklass upp till och med årskurs 6.

Läs om våra skolor och vår verksamhet!
 

"Vi skapar verktyg för ett livslångt lärande"

Vi rekommenderar

Idrott

Våra idrottslärare på skolorna är Anna Beck och Christoffer Ahl.

Trygghetsarbete

Trivsel och trygghet är en viktig förutsättning för lärande. Vi gör trivselenkäter varje termin och vi vet genom resultatet från dessa att våra elever trivs mycket bra på våra skolor.

Elevtid

Elever behöver ibland hjälp med sina läxor....