Till innehåll på sidan

Åsa Edén Eriksson

Jag heter Åsa Edén Eriksson och arbetar sedan 17 år som lärare i årskurs 1-7 Sv/So. Det känns otroligt spännande att få uppdraget som förstelärare i svenska på skolan. Tillsammans med Mia Wahlström kommer jag att arbeta för att alla undervisande pedagoger i skolan arbetar aktivt för att utveckla elevernas läsförståelse bl.a. genom att driva det stora läsprojektet ”En läsande klass”. Vi kommer att utveckla arbetet med bedömning i svenska på skolenheten. En annan del i arbetet är att ta del av och sprida forskning inom ämnet till våra kollegor. Kollegialt lärande - lärare lär av varandra - i form av lektionsbesök och ämneskonferenser är en del i utvecklingen av undervisningen i svenska. Vårt mål med arbetet är att på längre sikt höja kvalitén och resultaten än mer på skolenheten i svenska.

Dela: