Bibliotek

Välkommen till biblioteken i Olovslundsskolan och Nockebyhovsskolan!

I våra skolor satsar vi på lästräning!
Genom att läsa mycket skaffar du dig ett bättre ordförråd och tränar din känsla för språket. Orden och meningarna skapar inre bilder och fantasin blir rikare.

Du övar upp din förmåga att leva dig in i hur andra människor lever och tänker.
En god läskondition är nödvändig för fortsatta studier. Det krävs regelbunden och långvarig träning för att få en bra läsförmåga.

Du kan göra en ovärderlig insats för ditt barn genom:
... att läsa högt för och med barnet långt upp i åren.
... att lyssna på läsläxor och samtala om texter
... att vara en förebild och läsa själv

Klicka på länken för ännu fler lästräningstips till föräldrar!

Vad gäller i våra bibliotek?
• I förskoleklass lånar eleverna till sin avdelning.
• Från åk 1 har alla elever ett eget lånekort och kan även låna hem böcker.
• Lånetiden är en månad, barnen har ansvar för att böckerna lämnas tillbaka i tid och i gott skick.
• Återlämningslåda finns utanför biblioteken.
• I slutet av varje termin skickar vi ut listor på de böcker som ska lämnas tillbaka.
 

Om en bok kommer bort så kan du kontakta resp. bibliotekarie.
Olovslundsskolan helena.sahlin@stockholm.se
Nockebyhovsskolan lilian.kristofersson@stockholm.se

 

Dela: