Till innehåll på sidan

Bild

Bilder har stor betydelse för människans sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att kommunicera med bilder, skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg och analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktion.

Dela:
Kategorier: