Björn Holmstedt

Mitt namn är Björn Holmstedt och jag är utbildad lärare i svenska, matematik och NO för årskurserna 1-6. Mitt nya uppdrag innebär att jag blivit förestelärare i digitalt lärande och IKT på skolan. Min främsta uppgift är att öka användandet av datorer, läsplattor och annan teknik i klassrummen både hos lärare och elever. Första prioritet blir att möta de ökade kraven på digitalisering i de nya kursplansändringarna där programmering ska in i undervisningen för alla elever på skolan.

I mitt arbete håller jag interna workshops med personal samt sprider goda exempel. Under läsåret 17/18 gör vi också en satsning mot 1-till-1 i förskoleklass och årskurs 4. Där bygger vi tillsammans upp en kunskapsbank för hur vi på hela skolan kan ändra vår pedagogik för att öka användandet av digitala verktyg för en undervisning som speglar det moderna samhället.

Dela:
Kategorier: