Caroline Lord

Jag heter Caroline Lord och har ett 1-årigt vikariat som förstelärare i betyg och bedömning. Jag har varit nyfiken och intresserad av ämnet sedan det för några år sedan stod klart att betygen skulle gälla redan från år 6.

Min utbildning matchar de ökande kraven i att kunna ge eleverna en mer rättvis bedömning – grundad i barnens förståelse. Boken som har förändrat min vardag och mitt sätt att se på undervisning är ”Mindset – How we can learn to fulfill our potential” av Carol Dweck, Ph.D. En bok som alla föräldrar och lärare skulle kunna läsa och ha mycket behållning av.

Lika viktigt som det är att eleverna förstår, är det att vi lärare är samstämmiga och välutbildade i ämnet. Därför fortbildas nu alla lärare på Olovslunds och Nockebyhovs skolenhet. Vi startade upp höstterminen med att lyssna på Christian Lundahl, professor i pedagogik vid Örebros Universitet, som bland annat har forskat kring betygssättning från år 6 samt jobbat mycket med att fortbilda lärarkåren. En annan ledande forskare inom detta område heter Dylan William. Vi läser hans bok och jobbar i grupper med att utveckla vår undervisning genom en digital lärmodul. Målet är att vi ska förbättra elevernas lärande och vår undervisning genom att öka vårt eget kunnande - främst om olika tekniker kring formativ bedömning och de fem nyckelstrategierna.

 

Dela: