Till innehåll på sidan

Caroline Lord

Som förstelärare i engelska är ett av mina huvuduppdrag att föra det kollegiala lärandet framåt - både formativt och digitalt. Att skapa forum för att dela och driva nya idéer som utvecklar undervisningen på skolan.

Det är viktigt att eleverna känner att engelska är roligt och att de vågar använda språket. Och att vi tar till vara på deras kunskaper och idéer för att skapa delaktighet! Även att lägga grund för en trygg lärandemiljö och få eleverna att känna tilltro och självförtroende. En annan viktig del är att det finns en tydlig röd tråd i undervisning och matriser från låg till mellan, så att eleverna känner igen sig. Ett exempel är vårt gemensamma läromedel i år 3-6. Och att vi gör de anpassningar i undervisningen som behövs i samarbete med vårt duktiga team av specialpedagoger. Andra viktiga bitar är att vi gemensamt rättar nationella prov och diskuterar bedömning och att håller oss uppdaterade inom den senaste skolforskningen.

 

 

Dela: