Till innehåll på sidan

Elev / vårdnadshavare

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Som vårdnadshavare blir du inbjuden till föräldramöten och utvecklingssamtal regelbundet.

Samarbetet mellan skola och hem bygger på tillit och förtroende.
 

Dela: