Till innehåll på sidan

Elevråd

Klassråd och elevråd är bärande delar i skolans elevdemokratiska arbete.

Elevrådet består av 1-2 representanter från varje klass. Elevrådet leds av rektor och biträdande rektorer och har möten ca 4 ggr/termin. Under detta läsår kommer elevrådet F-3 och elevrådet 4-6 i Olovslund ha separata möten under ledning av biträdande rektor samt en pedagog från de aktuella arbetslagen. En gång per termin anordnas ett skolråd där elevrådet F-6 träffas, detta råd leds av rektor. Elevrådet i Nockebyhov har samma rutiner som föregående år.

I elevrådet har representanter från klassråden möjlighet att lyfta aktuella ärenden från sina klasser. Vid elevrådets möte skrivs protokoll som mailas till klassföreståndarna. Elevrådsrepresentanterna tar i samråd med sin lärare upp de punkter som diskuteras i elevrådet i sina klasser.

Klassråd ska genomföras regelbundet i varje klass.

Fast dagordning för elevrådets möten:

  • Avstämning föregående möte
  • Rapport från klassråden
  • Studiero, trygghet och trivsel
  • Temafråga – (det kan t.ex. vara skolgården, inköp av material, matfrågor, skolans trivselregler eller andra aktuella teman)

Elevrådets fasta dagordning kan vara ledande i de frågor som diskuteras i klassråden.

Dela:
Kategorier: