Till innehåll på sidan

Föräldrasamverkan

”Våra skolor har varsin föräldraförening, Nockebyhovsskolans föräldrarförening respektive Olovslundsskolans föräldraförening. Föreningarnas styrelse träffas regelbundet för att samtala om aktuella frågor som rör våra skolor och dess elever.Skolledningen är alltid inbjudna till dessa möten och det finns då möjligheter att ställa frågor eller diskutera aktuella frågor.

För att samordna föräldrasamverkan och dialog mellan våra skolor så har vi också ett föräldrarråd. Detta råd består av skolledningen samt en förälder från vardera föräldraförening. Vi har upplevt att detta är ett bra sätt att hålla kommunikationen levande och öppen och fånga upp frågor i samverkan mellan skola och hem.

Läs mer om våra föräldraföreningar på deras egna länkar under fliken Elev/vårdnadshavare

 

Dela:
Kategorier: