Till innehåll på sidan

Förstelärare

Vi var tidigt ute med förstelärartjänster på våra skolor. Nedan presenteras våra förstelärare, klicka på namnen för att läsa mer om dem.
Så här definierar Stockholms stad en förstelärares uppdrag:
 

Förstelärare ska huvudsakligen undervisa och arbeta med det som tillhör undervisningen. De ska vara positiva kulturbärare, bidra till utveckling av undervisningen, ett kollegialt lärande samt vara ett gott föredöme.
Förstelärare ska utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet systematiskt och strukturerat bidra till:
• att utveckla och synliggöra undervisningen och elevernas lärande och studieresultat,
• att arbeta för hela skolans och alla elevers utveckling,
• en trygg lärandemiljö och en tro på alla elevers förmåga att lära,
• kunskapsutveckling för egen del, kollegors del, samt för professionen som helhet,
• att undervisningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
 

Dela:
Kategorier: