Till innehåll på sidan

Fredrik Brännström

Mitt namn är Fredrik Brännström och jag är utbildad lärare där en av mina inriktningar är engelska åk 1-6. Jag har precis påbörjat mitt första läsår som förstelärare i engelska som, i sig, känns som ett otroligt inspirerande uppdrag. En övergripande del i uppdraget är att ytterligare höja kvalitén på skolans undervisning i engelska. Min inledande uppgift är att skaffa mig en bild av hur undervisningen i engelska på skolenheten ser ut i dagsläget genom klassrumsbesök och i samtal med lärare. Läraren är, även i detta ämne, den avgjort viktigaste faktorn för en framgångsrik undervisning vilket leder mig att tro att vår samlade kompetens på skolan kan kanaliseras och spridas genom ett kollegialt lärande där jag får ses som den samordnande parten. Detta kommer att ske under ämnesträffar, handledning samt i en digital idébank där lektionsförslag, litteraturtips och digitala verktyg kommer att sammanställas. En del i detta kollegiala lärande blir att fokusera på att höja elevernas språkliga självförtroende. Undervisning som bottnar i att höja eleverna språkliga självförtroende kommer i sin tur att leda till att eleverna utvecklar sina språkliga förmågor i ännu högre grad.

Dela: