Grundsärskola

På Olovslundsskolan har vi en grundsärskola med ca 20 elever från förskoleklass till åk 6.  Utifrån elevernas behov är några elever integrerade på olika fritidsavdelningar på skolan och några elever har sin fritidsverksamhet integrerade i grundsärskolans lokaler. Där går ibland även elever som inte är mottagna i särskolan men som behöver undervisningen i ett mindre sammanhang.

Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden eller en kombination av dessa och har till uppgift att ge eleverna en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar. Utbildningen ska bland annat främja lärande och stimulera eleverna att utveckla kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.

Vi arbetar med ett lågaffektivt bemötande där verksamheten genomsyras av respekt för varje individs individuella behov och förutsättningar med utgångspunkt i elevernas bakgrund tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.

Dela:
Kategorier: