Grundsärskoleklass

På Olovslundsskolan har vi en grundsärskoleklass. Där går ibland även elever som inte är mottagna i särskolan men som behöver undervisningen i ett litet sammanhang.

Grundsärskolans uppgift är att ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar. Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.

Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa.

Vår klass heter F6 och består av elever i olika åldrar. Klassen delas i mindre grupper. På fritidstid går man på ett vanligt grundskolefritids med extra pedagogstöd om behovet finns.

Dela:
Kategorier: