Idrott

Våra idrottslärare på skolorna är Anna Beck och Christoffer Ahl.
Olovslund/Nockebyhovs skolor är med i Stockholm stads satsning ”Spring i benen” för att stödja Stockholms grundskolor i arbetet med att öka elevernas fysiska aktivitet under skoldagen.
Bakgrunden till att vi vill öka elevernas fysiska aktivitet är resultaten från de senaste årens forskning. Denna forskning går att läsa i bl.a. Anders Hansens bok ”Hjärnstark” där fysisk aktivitet, främst i form av pulshöjande aktiviteter, gör underverk för hjärnan.För att öka den fysiska aktiviteten på Olovslund/Nockebyhov har vi fr.o.m. hösten 2017 börjat med två pulspass i veckan á 20 min för åk 4-6. Åk F-3 har pulshöjande aktiviteter på fritidstid. Utöver detta har eleverna också två idrottslektioner i veckan.Ett pulspass sker ofta på vår fina konstgräsplan där vi delar in en planhalva i tre delar med t.ex. en motorikbana, fysövning + jogg samt hopprepsstafett.Hela skolan jobbar också dagligen med så kallade ”Brain breaks”.En Brain break är en kort rörelsepaus i klassrummet som tar ca 2-5 minuter. Pausen ökar koncentrationsförmågan upp till 25 minuter efteråt. En Brain break kan antingen vara en pulshöjande aktivitet eller en övning som utmanar eleverna (hjärnan) och ger ny energi. Det används framförallt under teoretiska lektioner.

Exempel på en Brain break i klassrummet:
http://www.youtube.com/watch?v=TrgEZAqpDvg

Med vänlig hälsning
/Anna och Christoffer

 

Dela:
Kategorier: