Idrott

Olovslund/Nockebyhovs skolor är med i Stockholm stads satsning ”Spring i benen” för att stödja Stockholms grundskolor i arbetet med att öka elevernas fysiska aktivitet under skoldagen.
Bakgrunden till att vi vill öka elevernas fysiska aktivitet är resultaten från de senaste årens forskning. Bla visar forskningen att:
Elever som deltagit i fysisk aktivitet innan lektioner med språk och matematik fick 40 procent bättre skolresultat. Två extra idrottslektioner i veckan fördubblade oddsen för eleven att nå de nationella lärandemålen Ökad fysisk aktivitet ger lugn och ro under skoldagen
Koncentration, kreativitet, motivation, minne, sömn och energi förbättras
Upplevelsen av depression och ångest minskar Elever med inlärningssvårigheter får bättre koncentrationsförmåga och förutsättningar till högre skolresultat med fysisk aktivitet. För att öka den fysiska aktiviteten på Olovslund/Nockebyhov har vi hösten 2017 börjat med två pulspass i veckan á 20 min för åk 4-6. Utöver detta har eleverna också två idrottslektioner i veckan.
Hela skolan jobbar också dagligen med sk ”Brain breaks” En Brain break är en kort rörelsepaus i klassrummet som tar ca 2-5 minuter. Pausen ökar koncentrationsförmågan upp till 25 minuter efteråt. En brain break kan antingen vara en pulshöjande aktivitet eller en övning som utmanar eleverna (hjärnan) och ger ny energi. Det används framförallt under teoretiska lektioner.

Exempel på en ”brain break” i klassrummet:http://www.youtube.com/watch?v=TrgEZAqpDvg)

 

Våra idrottslärare på skolorna är Anna Beck och Håkan Tunander.

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors
välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren
har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter
i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och
samhället.

Just nu ligger mycket fokus på pulsträning. Att få upp pulsen tränar inte bara kroppen och hjärtat utan även hjärnan. Senaste tidens forskning visar endast 20 min träning med förhöjd puls aktiverar hjärnan och gör den vidöppen för kunskapsinhämtning. Effekterna håller i sig 2-3 timmar efter avslutat träningspass.

Nytt för i år är att åk 4-6 kommer ha två pulshöjande träningspass på schemat i veckan. Detta är utöver deras vanliga idrott som också är två gånger i veckan. Detta gör vi framför allt för att eleverna ska få så bra förutsättningar som möjligt för att lyckas i skolan.

Åk F-3 har pulshöjande aktiviteter på fritidstid.

 

Med vänlig hälsning
/Håkan och Anna

Dela:
Kategorier: