Till innehåll på sidan

Mia Wahlström

Jag heter Mia Wahlström och är utbildad lärare i årskurs 1-7 med inriktning svenska och so. Jag tog min lärarexamen 1996 och arbetar i Olovslundsskolan sedan 2011. Det känns otroligt spännande att få uppdraget som förstelärare i svenska på våra skolor. Jag kommer tillsammans med min förstelärarkollega Åsa Edén Eriksson att arbeta för att alla undervisande pedagoger i skolan arbetar aktivt för att utveckla elevernas läsförståelse, bl.a. genom att driva läsprojektet ”En läsande klass”. Vi kommer även att utveckla arbetet med bedömning i svenska på skolenheten. En annan del i uppdraget är att ta del av och sprida forskning inom ämnet till våra kolleger. Kollegialt lärande – lärare lär av varandra - i form av lektionsbesök och ämneskonferenser är en del i utvecklingen av undervisningen i svenska. Vårt övergripande mål är att ytterligare höja kvalitén och resultaten på skolenheten i ämnet svenska.

Dela: