Musik

Våra musiklärare är Åsa Larsson som undervisar lågstadiet och årskurs 4 och Stig Eriksson som undervisar i årskurs 5 och 6.
Åsa och Stig leder tillsammans mellanstadiekören (åk 5-6) vilka övar på elevens valstid på onsdagar.

Dela: