Till innehåll på sidan

Musik

Musik är en del av livet.

Redan de gamla grekerna ansåg att musik var något viktigt, genom musiken kan vi uttrycka och förmedla känslor.
Musik har även en stark koppling till lärande och kan användas som ett pedagogiskt verktyg.

I åk F-3 kommer vi att med koppling till läroplanen i musik ägna oss åt följande:

 • Sjunga unisont, kanon och växelsång i olika genrer och stilar.
 • Rytmik- dans, rörelsesånger.
 • Musiksymboler bilder och tecken.
 • Spela på rytminstrument, blockflöjt och ukulele
 • Lära oss om de olika instrumentgrupperna hur de låter och ser ut.
 • Lyssna och samtala om musik.
 • På ett enkelt sätt skapa egen musik.

I åk 4-6 kommer vi att med koppling till läroplanen att arbeta vidare med och utveckla följande:

 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensebleform i olika genrer.
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, t.ex rytmer och toner.
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, t.ex ackordföljder och basgångar.
 • Musikframföranden

På Olovslund och Nockebyhovs skolor har musiken alltid haft en framträdande roll.
Främst genom våra traditioner så som Novellfest, Lucia, Julspel och konserter, men också genom vårt samarbete med Stockholms Kulturskola, Skapande skola, studiebesök m.m.

Vi som undervisar i musik på våra skolor heter: Åsa Bevegård åk 4-6 och Åsa Larsson åk F-3 samt F6

Dela:
Kategorier: