Till innehåll på sidan

Nationella prov

Vi genomför av Skolverket utformade nationella prov på våren i årskurs 3 och 6. Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning.

I årskurs 3 genomförs proven i ämnena matematik och svenska, i årskurs 6 i ämnena engelska, matematik och svenska. De muntliga proven genomförs redan under höstterminen och de skriftliga proven genomförs under perioden mars-maj. Eleverna bör inte begära någon ledighet under provperioden då det är viktigt att kunna genomföra proven på bästa sätt.

Läs mer på Skolverkets hemsida!
http://www.skolverket.se/bedomning

 

Dela:
Kategorier: