Läsutmaningar

Liksom förra året genomför skolenheten en läsutmaning för alla elever årskurs 1-5. Detta som inspiration till att hålla läsningen vid liv under sommarlovet. Eleverna får med sig läsutmaningen i form av ett kalenderblad vid terminens slut. Varje gång de har läst minst 15 minuter sätter de ett kryss i kalenderbladet. Vid skolstarten lämnar de in läsutmaningen till sin klasslärare och har då chans att vinna en bok. Det är skolans biblioteksråd tillsammans med bibliotekarie Helena som organiserar utlottningen

Man kan även skicka med ett läsbingo hem som inspirerar till lässtunder.

Se länk här nedan

https://www.nok.se/Laromedel/-Laromedelswebb-/-B1-/-Lararwebb-/ABC-klubben/-Flik-2-/Lasfixarna/Lasbingo/

Dela:
Kategorier: