Jullov och studiedag

9/1 -19 är det studiedag för alla elever på Olovslundsskolan och Nockebyhovsskolan.
Våra studiedagar är vår enda möjlighet att samla all pedagogisk personal för att jobba med kompetensutveckling, organisationsfrågor etc. Om det är möjligt önskar vi att ni ordnar egen omsorg för denna dag. Kan man som vårdnadshavare inte ordna omsorg på annat sätt så kommer de elever som blivit anmälda tas om hand av inhyrda vikarier på Olovslundsskolan.
Öppning kl:06:30 och stängning kl:17:45 sker på Fsk C, Holken på Olovslundsskolan tel. 08-508 07 576.

27/12 – 8/1 Jullovsöppet
Olovslundsskolan - öppningar och stängningar sker på: Holken Telefon: 08-508 075 76
Nockebyhovsskolan - från den 27/12 -18 -- 8/1 -19 är all verksamhet förlagd till Olovslundsskolan.
Omsorgen har öppet från kl:06:30 till kl:17.45 alla dagar.
Vi kan komma att slå ihop avdelningarna under lovet beroende på antalet elever.
Fritidsklubben Smultronstället kommer att vara stängt under jullovet.

Dela: