Till innehåll på sidan

Skolstarten 20-21

Information om särskilda rutiner vid skolstarten 20-21

Välkomna till ett nytt läsår i Olovslund/Nockebyhovs skolor

Hej och varmt välkomna till läsåret 2020/2021.

I information för vårdnadshavare som du hittar i Skolplattformen, finner du mer specifik information inför läsåret som kommer. Vänligen tag del av dokumentet tillsammans med ditt barn.

Då vi behöver medverka till att minska smittspridning är vi ålagda att särskilt se över organisationen av skolstarten. Vi följer här de rutiner som utbildningsförvaltningen kommunicerat till skolorna i Stockholm stad. Rutinerna innebär att samling av alla elever på en skola ej får genomföras och att vårdnadshavare ej kan delta i eventuella skolsstartceremonier.

Vi har prioriterat att vårdnadshavare till elever i förskoleklass ska kunna följa med sitt barn in på skolgården och fram till entrén. Övriga vårdnadshavare ser till att barnet själv tar sig till skolan, alternativt lämnar barnet utanför skolgården.

Aktuella tider för läsårets första dag den 19/8:

Olovslundsskolan
09.00 Årskurs 1, 2 och 3
: Eleverna lämnas utanför skolgården. På skolgården finns mottagande pedagoger som står med klasskyltar och visar eleverna in i skolan. Skoldagen slutar 13.00. Fritidshemmets verksamhet är öppen som vanligt.
09.30 Årskurs F och F6 (grundsärskolan): Eleverna i förskoleklassen lämnas av vårdnadshavare utanför respektive förskoleklasshus. Elever i grundsärskolan tas emot av personal enligt vanlig rutin. Fritidshemmets verksamhet är öppen som vanligt.
10.00 Årskurs 4-6: Eleverna söker upp sin klasskylt på skolgården och slussas sedan in i skolan av mottagande pedagoger. Skoldagen slutar 13.00. Fritidsklubbens verksamhet är öppen som vanligt.

Nockebyhovsskolan
08.30 Samtliga elever årskurs F-3
: Elever i förskoleklass lämnas av vårdnadshavare vid entrén till förskoleklassen. Övriga elever lämnas utanför skolans område. Pedagoger tar emot på skolgården och slussar in eleverna i klassrummen. Skoldagen slutar 13.00, fritidshemmets verksamhet är öppen som vanligt.

Tack för er medverkan att förhindra smittspridning,

Henrik Kroon
Rektor

Dela:
Kategorier: