Till innehåll på sidan

Söka skola 2021

Nu är det snart dags att söka skola inför ht-21

Nu är det snart dags att söka skola

Har du barn som fyller sex år under 2021? De ska då börja i förskoleklass vid höstterminens start. Mellan den 15 januari och 15 februari 2021 ska du som vårdnadshavare söka skola.
Inför skolsöksperioden skickas en broschyr hem med information om skolvalet från utbildningsförvaltningen i Stockholms stad!

Vårdnadshavare till elever som ska byta skola nästa läsår ska också ansöka under skolvalsperioden.

Du kan läsa mer om skolvalet och om hur du jämför mellan skolor på http://www.stockholm.se/sokaskola

Nu har vi på Olovslund/Nockebyhovs skolor påbörjat arbetet med skolvalet inför läsåret 2021/2022.
P.g.a. Corona läget kommer vi i år att informera om vår verksamhet på våra två skolor på lite anorlunda sätt än tidigare år, bl.a. så kan vi inte ha stora informationsmöten.
Vi kommer framöver lägga upp mer information av olika slag här på vår webbplats.

Mer information om våra skolor kan du hitta på vår webbsida www.olovslundnockebyhovsskolor.stockholm.se/

Mer information hittar ni på http://www.stockholm.se/sokaskola

Dela: