Till innehåll på sidan

Nu kan du söka skola

Nu öppnar e-tjänsten för att söka skola till höstterminen-2021

E-tjänsten Söka skola till ht-21 är öppen 15/1 till 15/2.

Har du barn som fyller sex år under 2021? De ska då börja i förskoleklass vid höstterminens start. Mellan den 15 januari och 15 februari 2021 ska du som vårdnadshavare söka skola.

Vårdnadshavare till elever som ska byta skola nästa läsår ska också ansöka under skolvalsperioden.

Nu har vi på Olovslund/Nockebyhovs skolor påbörjat arbetet med skolvalet inför läsåret 2021/2022.
P.g.a. Corona läget kommer vi i år att informera om vår verksamhet på våra två skolor på lite anorlunda sätt än tidigare år, bl.a. så kan vi inte ha stora informationsmöten.

Se mer om våra skolor och vår verksamhet i vår informationsfilm.

Är du intresserad av våra Förskoleklasser? läs mer i vår informationsbrochyr.

Ytterligare information om oss hittar du på vår webbsida www.olovslundnockebyhovsskolor.stockholm.se/

Du kan läsa mer om skolvalet, hur du söker och om hur du jämför mellan skolor på http://www.stockholm.se/sokaskola där finns även en informationsfilm om hur skolvalet går till.

Dela: