Till innehåll på sidan

Söka skola klart

Nu är antagningen till ht-21 klart.

Nu är antagningen klar för de som sökt skola till ht-2021. Du ska logga in på skolsökstjänsten för att se ditt antagningsbesked.

Kom ihåg att svara på antagningsbeskedet senast den 7 april, bägge vårdnadshavarna ska svar och det är viktigt att du svarar även om du tackar nej till erbjudandet.

De som tackat ja till erbjudandet om skolplacering kommer sedan att få mer information direkt från skolan gällande skolstart mm.

Om du inte är nöjd med det erbjudande du fått, kan du ta direkt kontakt med den skola du hellre vill gå i för att höra om de fått några återbud.
Du bör svara ja på det ursprungliga erbjudandet tills du fått besked om ny placering, så att du inte riskerar att förlora den platsen.

Mer information om söka skola, antagningsregler mm. hittar du på http://www.stockholm.se/sokaskola

Dela: