Till innehåll på sidan

Skolenheten Olovslund/Nockebyhov

Våra två skolor Olovslundsskolan och Nockebyhovsskolan.

Våra båda skolor ligger naturskönt i Bromma. Nockebyhovsskolan är vår lilla annexskola som ligger intill Judarskogen och nära Mälaren. Det är en enparallellig F-3-skola med ca 100 elever. Olovslundsskolan, som är vår huvudskola med drygt 500 elever, är från och med hösten 2013 en treparallellig F-6-skola. På skolan finns också en grundsärskoleklass.

De fina utemiljöerna runt våra skolor lockar till utomhuspedagogik, även fritidsverksamheten är mycket utomhus. Det är något vi tror gör våra elever friskare, gladare och piggare.

Några av traditionerna på Olovslundsskolan är det årliga julspelet och det brukar vara årets höjdpunkt för elever och föräldrar i årskurserna 1-3. Föreställningen genomförs under ledning av musiklärarna och övriga pedagoger. Varje år på självaste Nobeldagen har eleverna på mellanstadiet en Novellfest. Alla fyror och femmor har under några veckor skrivit noveller utifrån ett i förhand angivet tema och deltar sedan i skolans novelltävling. På Novellfesten äts sedan högtidlig novellunch i matsalen, i aulan är det därefter uppträdanden, tal, prisutdelning och dans.

Olovslundsskolan har dessutom fått stor uppmärksamhet i media för sitt salamanderprojekt. Detta groddjur är tillbaka i Judarskogen, det finns nu flera hundra nya unga salamandrar, till stor del tack vare elever vid Olovslundsskolan! Eleverna har räddat salamandrar från en säker död i en torrlagd plaskdamm där de ramlat ned på sin vandring till lekvattnet i Olovslundsparken. Elevernas och pedagogernas engagemang har gett utdelning!
 

Dela:
Kategorier: