Till innehåll på sidan

Organisation

Olovslund/Nockebyhovs skolor består av två skolor. Nockebyhovsskolan är en enparallellig F-3 skola där pedagogerna bildar ett gemensamt arbetslag runt eleverna. Olovslundsskolan är en treparallellig F-6-skola som är organiserad i arbetslag F, 1, 2, 3, 4, 5, 6 samt grundsärskola F-6. Fritidspersonalen samt våra lärare i de praktiskt-estetiska ämnena samt vårt specialpedagogiska team är fördelade på de olika arbetslagen.

Skolans ledning består av skolledningen där rektor och 2 biträdande rektorer ingår. Skolan har en pedagogisk ledningsgrupp som består av arbetslagsledarna i varje arbetslag. Vidare finns en administrativ grupp som består av administrativ chef, administratör, IT-samordnare, vaktmästare och skolledning. Den administrativa gruppen hanterar frågor kring lokaler, ekonomi, IT och personal.

Olovslund/Nockebyhovs skolor är två skolor som ingår i en gemensam organisation när det gäller ekonomi, pedagogisk ledning och specialpedagogiskt stöd. Personal i Nockebyhovsskolan samverkar tätt med personalen i Olovslundsskolan när det gäller verksamheten i både skola och fritids.

Dela:
Kategorier: