Rektorsbrev

Rekrorsbrev januari 2018

Hej föräldrar/vårdnadshavare i Olovslund/Nockebyhovs skolor!

Hoppas att ni haft ett jullov med tid för återhämtning. Nu tar vi sats mot en ny termin i Olovslund/Nockebyhovs skolor.

Nu arbetar pedagogerna med att förbereda för kommande utvecklingssamtal samt formulera skriftliga omdömen för eleverna i årskurserna F-5. En viktig del när det gäller elevernas förståelse för, och ansvar för sitt lärande är att förbereda och delvis också hålla i sitt eget utvecklingssamtal. Samtalet utmynnar i elevernas individuella utvecklingsplan – IUP. Varmt välkomna till våra skolor i samband med dessa samtal.

Under våren fortsätter vi med vårt utvecklingsarbete kopplat till våra tre prioriterade områden för utveckling. Det handlar om områdena digitalisering, hälsofrämjande och förebyggande elevhälsa samt fritidshemmets och förskoleklassernas verksamhet. När det gäller digitalisering handlar det om att skapa förutsättningar för lärande i en digitaliserad omvärld. Här arbetar vi med kompetensutveckling för vår personal parallellt med att vi utökar antalet digitala enheter för våra elever. Vi arbetar med att skapa förutsättningar för eleverna att utveckla sina förmågor när det gäller bland annat programmering, digitalt berättande, informationssökning och källkritik. Vårt hälsofrämjande och förebyggande arbete handlar om att arbeta mer förebyggande än åtgärdande i mötet med våra elever. Vår satsning på daglig rörelse är ett exempel på hur vi arbetar hälsofrämjande. Det handlar också om hur vi i mötet med eleverna skapar förutsättningar för trygghet, trivsel och studiero. #metoo-kampanjen har gjort att vi aktualiserat frågor kring värdegrund och attityder i våra skolor. Vi arbetar med dessa frågor utifrån vår värdegrund och elevernas ålder och mognad. Vi har bland annat använt Rädda Barnens material ”Stopp min kropp” i detta arbete. Det känns angeläget att vi fortsätter att arbeta med dessa frågor.

När det gäller verksamheten i våra fritidshem och förskoleklasser fortsätter utvecklingsarbetet med att skapa en verksamhet med hög och likvärdig kvalitet. Vi är på god väg här och arbetet fortsätter under 2018.

Nu påbörjar vi också arbetet med att skapa nya klasser i övergången från årskurs F-1 samt 3-4. Arbetet sker i första hand i de arbetslag som lämnar eleverna men i förlängningen också i skolans elevhälsoteam. Vi räknar med att vara klara med de nya klasserna i slutet av maj. Vi återkommer med information om dessa processer till berörda. För er som är vårdnadshavare  till elever i årskurs tre vill vi uppmärksamma er på vår informationskväll den 23/1 kl 19.15 i aulan Olovslundsskolan. Där berättar vi mer om verksamheten i årskurs 4-6.

På nästa sida hittar ni läsårdata för vårterminen. Ni hittar även samma information på hemsidan, samt information om annat som händer i våra skolor. Gå via länken; https://olovslundnockebyhovsskolor.stockholm.se/terminer-och-lov

Med förhoppning om en bra start på vårterminen 2018!

Med vänlig hälsning/ Henrik

 

 

Vt-18

 

23/1

Information om våra skolor i Olovslundsskolans aula.
Kl. 18.30 information inför val till Förskoleklasserna och vår Grundsärskola.
Kl. 19.15 information inför åk 4 och vår mellanstadieverksamhet.

1/2

APT, Tidig stängning 15.30

V. 9

Sportlov

8/3

APT, Tidig stängning 15.30

V. 14

Påsklov

12/4

APT, Tidig stängning 15.30

30/4

Lovdag - jourfritids för de som föranmälts

11/5

Lovdag

31/5

APT, Tidig stängning 15.30

8/6

Skolavslutning

Ht-18

 

20/8

Skolstart Läsåret 2018-2019

 


PDF iconrektorsbrev_november_2017.pdf
PDF iconrektorsbrev_sept_2017.pdf

 

 

Dela:
Kategorier: