Rektorsbrev

Rekrorsbrev juni 2018

 

Hej föräldrar i Olovslund/Nockebyhovs skolor!

Jag vill börja med att rikta ett stort tack till er föräldrar för ett bra och konstruktivt samarbete under året. Ett särskilt tack till er som har engagerat er i skolornas föräldraföreningar. Ert engagemang betyder mycket för eleverna i våra skolor. Tack!

 Nu arbetar vi i skolledning och arbetslag med att göra en analys av våra resultat för läsåret som varit. Analysen ska ligga till grund för utvecklingsinsatser under läsåret som kommer. Ser vi till den undersökning som genomförs av staden bland elever och vårdnadshavare i förskoleklass, åk 2 och 5 samt grundsärskola och fritidshem ser vi överlag goda resultat. Undersökningen ställer frågor kring trygghet och trivsel samt på vilket sätt man som brukare uppfattar att vi stödjer elevens kunskapsutveckling. Som några av er kanske läst i våra morgontidningar finns det i Stockholm stad en negativ trend när det gäller uppfattningen om trygghet, trivsel och studiero. Detta är områden vi arbetar mycket med i våra skolor. Mot denna bakgrund är det glädjande att våra resultat är goda även här. Min uppfattning är att just arbetet med trygghet, trivsel och studiero behöver vara fortsatt prioriterat för att vi även i framtiden ska uppnå goda kunskapsresultat för våra elever.

 Vår satsning på daglig rörelse och smarta pauser har fått positiva reaktioner från elever, vårdnadshavare och personal. Vi fortsätter med denna satsning även nästa läsår.

 Under kommande läsår lägger vi stort fokus på att fortsätta vårt utvecklingsarbete gällande digitalisering. Samtliga elever i årskurserna F-3 kommer att ha en egen surfplatta från och med augusti 2018. Eleverna i årskurs 4-6 kommer under läsåret att få låna en personlig dator (PC). Den nya skolplattformen introduceras i augusti och den kommer att innebära förändringar när det gäller den digitaliserade undervisningen, men också när det gäller kommunikationen med er vårdnadshavare. Läs gärna mer i det brev ni nyligen fick från vår grundskoledirektör.

 Till sist! Det är en verklig förmån att få vara rektor för Olovslund/Nockebyhovs skolor och dagligen få möta era barn i skolan. Nu hoppas jag att ni får en riktigt skön sommar och att vi ses igen i augusti. Till er som har elever som lämnar årskurs sex för studier i annan skola till hösten vill jag önska er bra start på nästa etapp i grundskolan.

 Vi ses igen på uppropet den 20 augusti 08.30 i Nockebyhovsskolan respektive 09.30 i Olovslund. Kika gärna in på skolans hemsida före skolstart för aktuell information  http://olovslundnockebyhovsskolor.stockholm.se/

 

Bästa sommarhälsningar!

Henrik Kroon
Rektor

 


PDF iconrektorsbrev_mars_2018.pdf

PDF iconrektorsbrev_november_2017.pdf
PDF iconrektorsbrev_sept_2017.pdf

 

 

Dela:
Kategorier: