Till innehåll på sidan

Arbetslag

Skolenheten består av två skolor Nockebyhovsskolan och Olovslundsskolan.
Nockebyhovsskolan består av fyra klasser F-3 och de pedagoger som arbetar där bildar ett arbetslag runt eleverna.
Olovslundsskolan är en treparallellig organisation F-6. En årskurs inklusive fritids bildar ett arbetslag.
Övrig personal, som bildar ett arbetslag, består av rektor, biträdande rektor, intendent, IT-samordnare, ekonom, vaktmästare, skolsköterska, skolpsykolog, skolmåltidspersonal.