Till innehåll på sidan

Skolornas historia

Olofslund och Olovslundsskolan

Stadsdelen Olovslund har fått sitt namn från torpet Olofslund som finns kvar med adress Olovslundsvägen 19. Torpet byggdes 1896 av smeden på Åkeshovs herrgård Johannes Olsson. Torpet kallades först Olovsberg och är byggt i en korsvirkeskonstruktion med fyllning av vedkubbar murade med lera. År 1934, då Olssons änka avled, skänktes torpet till Stockholms stad. Olovslund tillhörde Åkeshovs slott.

Efter stadens övertagande av området uppläts 1927 tomter för självbyggeri och kring 1930 var hela stadsdelen utbyggd. Stadsdelen bildades 1934 och ingick tidigare i stadsdelen Åkeshov. Fram till 1949 var postadressen Nockeby.

Stadsdelens gräns går öster om kvarteret Boksamlingen, över Västerled, vidare i parkstråket söder om Västerled till Sångarlunden, över Djupdalsvägen via Nockebyskogen till och i Gustav III:s Väg fram till och med kvarteret Boksamlingen.
Något riktigt stadsdelscentrum finns inte. Spårvägshållplatsen Olovslund (linje 12) ligger i stadsdelen Nockeby. Tidigare fanns en konsumbutik i hörnet av Vasterled och Djupdalsvägen (nu pizzeria) och en tobaksaffär i hörnet av Djupdalsvägen och Drakstigen.

Som centrum kan man betrakta Olovslundsdammen. Det är ett parkområde med en minimal (0,6 ha) naturlig "insjö". Den hänger ihop med en plaskdamm. Dammen är försedd med en enkel fontän, och hette före 1947 Lerdammen. Väster om dammen finns en stenskulptur, "Kvinnoporträtt", vilken gjorts av Elsa Dansson-Wåghals. Statyn restes år 1980.
I anslutning till Olovslundsdammen (norr därom) finns en naturpark med blockterräng, kallad Olovslunden.

Professor Gerhard de Geer som utforskade området på 1930-talet gav namnet "Stor-Olov" åt det största blocket, vilket ger en vision av ett jättehuvud. Inom Olovslunden ligger stadsdelens högst belägna punkt, 26 meter över havet.

Olovslundsskolan, tidigare Olovslunds folkskola, ligger i hörnet av Åkerslundsvägen, Gustav III:s Väg och Olovslundsvägen. Det är en skola för årskurs F - 6. Skolan invigdes den 31 augusti 1931 med Paul Hedqvist som arkitekt. En ombyggnad gjordes 1988-89. Huvudbyggnaden är svängd utmed Åkerslundsvägen med en radie på 150 meter.
I samlingssalen finns Sven Erixsons målning "Nils Holgersson", uppsatt år 1935 och beundrad på plats av Selma Lagerlöf.

På Olovslundsskolans nuvarande skolgård låg tidigare torpet Katrinelund, som byggdes på 1860-talet. Den gamla kungsvägen till Drottningholm, som invigdes av Gustav III år 1787, gick ungefär där nuvarande Gustav III:s Väg går.

Källa: www.brommahembygd.se

 

Nockebyhovsskolan

Nockebyhovsskolan byggdes 1967. I slutet på 90-talet blev skolan en modern skola med skola och fritids i samma lokaler, och i samband med det byggdes skolan om och anpassades till den nya verksamheten. Nockebyhovsskolan har en idrottssal, och 2006 byggdes en ny funktionell matsal. Man hade tidigare under en kort tid haft skolmåltiden uppe på Tältgatan i ett äldreboendehus, och innan det hade man skolmatsal i idrottssalen. Borden kunde vikas upp mot ribbstolarna efter lunch och sedan hade man idrott i samma lokal – och kanske snubblade på makaronerna…
 

Dela:
Kategorier: