Till innehåll på sidan

Specialpedagogik

Specialpedagogik

Olovslund och Nockebyhovs skolor har tre specialpedagoger som gemensamt bildar ett specialpedagogiskt team. Teamet arbetar tillsammans med skolans pedagoger för att tidigt uppmärksamma och stötta elever som är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Teamet samarbetar med pedagogerna runt arbetsformer och arbetssätt så att de på bästa sätt anpassas efter elevernas behov. Det specialpedagogiska teamet undervisar även elever enskilt eller i grupp i skolans studio Pärlan och ger stöd åt elever i klassrummet.

Specialpedagogerna ingår i skolans elevhälsoteam och har ett nära samarbete med skolpsykolog, skolläkare och skolsköterska.  Elevhälsoteamet arbetar enligt skolans elevhälsoplan.

Marita Perman Höglund, specialpedagog
Marie Ederborg, specialpedagog
Sofia Lindqvist, specialpedagog

 

Dela: