Till innehåll på sidan

Elevhälsa

Antal: 3

 • Värdegrund

  Vår gemensamma värdegrund

  Vår gemensamma värdegrund

  • Alla ska trivas och känna sig trygga.

  • Alla barn och vuxna i våra skolor har lika värde och har rätt att bli behandlade med respekt.

 • Trygghetsarbete

  Trivsel och trygghet är en viktig förutsättning för lärande. Vi gör trivselenkäter varje termin och vi vet genom resultatet från dessa att våra elever trivs mycket bra på våra skolor.

  Trivsel och trygghet är en viktig förutsättning för lärande.

 • Specialpedagogik

  Specialpedagogik

  Olovslund och Nockebyhovs skolor har tre specialpedagoger som gemensamt bildar ett specialpedagogiskt team.