Till innehåll på sidan

Elevhälsa

Antal: 4

  • Trygghetsarbete

    Trivsel och trygghet är en viktig förutsättning för lärande. Vi gör trivselenkäter varje termin och vi vet genom resultatet från dessa att våra elever trivs mycket bra på våra skolor.