Till innehåll på sidan

Skolfakta

Antal: 39

 • Söka skola

  Söka skola 2020

  Nu är det snart dags att söka skola till Förskoleklass eller vid byte av skola Ht-21.

 • Tack för dina synpunkter

  Tack för dina synpunkter. Det har blivit ett ärende hos oss och ska användas för att utveckla verksamheten.

  Vi återkommer med svar om åtgärder inom kort.

  Vänligen, rektor

 • Slöjd

  Våra slöjdlärare är Charlotte Grönborg (trä- och metallslöjd) och Christina Hol (textilslöjd).

 • Musik

  Musik är en del av livet.

 • Bild

  Bilder har stor betydelse för människans sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser.

 • Fritids 2

  Vi stimulerar elevernas utveckling och lärande. Vi erbjuder en meningsfull fritid och rekreation.

 • Förstelärare

  Vi var tidigt ute med förstelärartjänster på våra skolor. Nedan presenteras våra förstelärare, klicka på namnen för att läsa mer om dem.
  Så här definierar Stockholms stad en förstelärares uppdrag:
   

 • Idrott

  Idrott i Olovslundsskolan och Nockebyhovsskolan

 • Rektorsbrev

  Rektorsbrev December 2018

  Rektorsbrev december 2018

 • Elevtid

  Elever behöver ibland hjälp med sina läxor....

 • Våra trivselregler

  Olovslundsskolan och Nockebyhovsskolan är skolor där alla ska trivas och känna sig trygga. Medarbetare, elever och vårdnadshavare arbetar gemensamt för en positiv och trygg atmosfär.

 • Elevråd

  Klassråd och elevråd är bärande delar i skolans elevdemokratiska arbete.

 • Trygghetsarbete

  Trivsel och trygghet är en viktig förutsättning för lärande. Vi gör trivselenkäter varje termin och vi vet genom resultatet från dessa att våra elever trivs mycket bra på våra skolor.

 • Nationella prov

  Vi genomför av Skolverket utformade nationella prov på våren i årskurs 3 och 6. Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning.

 • Föräldrasamverkan

  ”Våra skolor har varsin föräldraförening, Nockebyhovsskolans föräldrarförening respektive Olovslundsskolans föräldraförening.

 • Vår vänskola i Sydafrika

  Nkomo Full Service School
  1998 kom Nomusa Zikhali till byn Kwagiba i KwaZulu-Natal som nyutexaminerad lärare. Hon samlade ett sextiotal barn i skuggan under ett stort träd och började undervisa.

 • Bibliotek

  Välkommen till biblioteken i Olovslundsskolan och Nockebyhovsskolan!

 • Förskoleklasser

  Våra förskoleklasser                             

 • Grundsärskola

  På Olovslundsskolan har vi en grundsärskola med ca 20 elever från förskoleklass till åk 6.

 • Organisation

  Olovslund/Nockebyhovs skolor består av två skolor. Nockebyhovsskolan är en enparallellig F-3 skola där pedagogerna bildar ett gemensamt arbetslag runt eleverna.

 • Kontakt

  Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss.

  Olovslundsskolan
  Gustav III:s väg 59-61
 • Vision

  Vi är två skolor som ligger i Bromma och vi har elever från förskoleklass upp till och med årskurs 6.

  Läs om våra skolor och vår verksamhet!