Till innehåll på sidan

Trivselledare

Trivselprogrammet är Nordens största program för aktivitet och inkludering i grundskolan. Vi används av fler än 1300 skolor. Trivselprogrammet når i dag ut till över 300 000 barn och ungdomar, 30 000 lärare och utbildar årligen 50 000 elever till trivselledare.Trivselprogrammet är en metod för skolor att få ökad aktivitet, trygghet och struktur på rasterna i grundskolan.Trivselprogrammet är en del av ett förebyggande arbete på skolan för att komma tillrätta med konflikter, kränkningar och mobbning. Trivselprogrammet involverar och engagerar i hög grad eleverna i arbetet.Programmet integreras enkelt i skolans ordinarie verksamhet och ger skolan fler verktyg för att skapa en aktiv, inkluderande och trygg miljö för eleverna.Trivselledarelever från åk 3-9 på skolan planerar och organiserar strukturerade aktiviteter och lekar på rasterna för ökad aktivitet och trygghet för alla elever på skolan.Som Trivselskola är man med och tar del av Trivselprogrammets samlade erfarenhet som utvecklats sedan 2009, tillsammans med över 1300 skolor i Norden.

                 Olovslundsskolan

 Vecka 11

   Måndag

   Onsdag

 Åk 3

 

  Fisken Felix

 Åk 4+F6

  Wembley

 

 Åk 5

 

  Wembley

 Åk 6

Under hökens vingar

 

Dela: