Trygghetsarbete

Trivsel och trygghet är en viktig förutsättning för lärande. Vi gör trivselenkäter varje termin och vi vet genom resultatet på dessa att våra elever trivs mycket bra på våra skolor.

Vi som arbetar på våra skolor arbetar aktivt för trygghet och trivsel både i klassrummen och ute på skolgårdarna. Vi tycker att det är viktigt att det alltid är många vuxna ute på rasterna som aktivt deltar i olika aktiviteter..

Läs mer i våra trygghetsplaner, sammanställning av trivselenkäten mm. i relaterade dokument till höger

                                                 

                                                

          

Dela:
Kategorier: