Trygghetsarbete

Trivsel och trygghet är en viktig förutsättning för lärande. Vi gör trivselenkäter varje termin och vi vet genom resultatet från dessa att våra elever trivs mycket bra på våra skolor.

Vi som arbetar på våra skolor arbetar aktivt för trygghet och trivsel både i klassrummen och ute på skolgårdarna. Vi tycker att det är viktigt att det alltid är många vuxna ute på rasterna som aktivt deltar i olika aktiviteter.

Läs mer i våra trygghetsplaner, sammanställningar av trivselenkäten mm nedan.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Olovslund/Nockebyhovs skolor 2018
Förenklad plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018
Sammanställning trivselankät ht-17
Information om skolans arbete med supportgrupper

                                                 

                                                

          

Dela:
Kategorier: