Till innehåll på sidan

Trygghetsarbete

Trivsel och trygghet är en viktig förutsättning för lärande. Vi gör trivselenkäter varje termin och vi vet genom resultatet från dessa att våra elever trivs mycket bra på våra skolor.

Trivsel och trygghet är en viktig förutsättning för lärande. Vi gör trivselenkäter varje termin och vi vet genom resultatet från dessa att våra elever trivs mycket bra på våra skolor.

Vi som arbetar på våra skolor arbetar aktivt för trygghet och trivsel både i klassrummen och ute på skolgårdarna. Vi tycker att det är viktigt att det alltid är många vuxna ute på rasterna som aktivt deltar i olika aktiviteter. All personal i skolorna har ett gemensamt ansvar att verka för ett positivt skolklimat och motverka all form av diskriminering och annan kränkande behandling.

Våra skolor har en trygghetsgrupp som ansvarar för det systematiska kvalitetsarbetet för skolornas trygghet och trivsel. Trygghetsgruppen består av lärare och fritidspersonal representerade från alla arbetslag, specialpedagoger, skolsköterska, kurator och biträdande rektor. Trygghetsgruppen arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande på individ-, grupp- och organisationsnivå. Trygghetsgruppens sammansättning ger en bred och samlad elevkännedom och tvärprofessionell kunskap vid utvärderingar och kartläggningar av vårt trygghetsarbete. Vid behov är Trygghetsgruppen ett komplement till den övriga personalens insatser vid fall då någon upplevt kränkande behandling.

Läs mer i våra trygghetsplaner, sammanställningar av trivselenkäten mm i dokumenten nedan.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Olovslund/Nockebyhovs skolor 2021

Dela:
Kategorier: