Till innehåll på sidan

Vår vänskola i Sydafrika

Nkomo Full Service School
1998 kom Nomusa Zikhali till byn Kwagiba i KwaZulu-Natal som nyutexaminerad lärare. Hon samlade ett sextiotal barn i skuggan under ett stort träd och började undervisa.
Med hårt och envist arbete, och med ekonomiskt stöd från olika organisationer har hon sedan dess utvecklat skolan. Idag finns här cirka 900 elever, ett tjugotal lärare, tretton klassrum, expedition och kök.

Som rektor leder Nomusa skolan, stöttar sina lärare och elever och söker ständigt efter vägar att finansiera verksamheten. Även om skolan är statlig är de offentliga medlen helt otillräckliga.

Av skolans elever är närmare 200 barn föräldralösa, i huvudsak på grund av AIDS. Många av barnen är själva HIV-positiva, för några av dem har sjukdomen brutit ut. De bor i bästa fall tillsammans med någon vuxen släkting, men även hushåll bestående av bara barn förekommer. För dessa barn är skolan och rektor Nomusa det helt avgörande stödet i tillvaron. Hon ser till att de får mat tre gånger om dagen och kläder. Hon gör kontinuerliga hembesök och hjälper till med att skaffa mediciner, filtar och andra nödvändigheter.
 

                                       

Titta gärna på filmen ”Under Four Trees” där man får ta del av rektor Nomusas egen berättelse om hur Nkomoskolan kom till.

http://www.youtube.com/watch?v=AzdhrMNRBwo

I maj 2008 fick vi ett uppföljande stipendium från Programkontoret för att kunna bjuda hit rektor Nomusa i december 2008. Under några hektiska dagar besökte hon samtliga klasser i våra två skolor. Hon berättade, svarade på frågor och lärde ut ord och sånger. Hon fick vara med om både Luciatåg i S:ta Birgitta kyrka, Julspel och Novellfest. På novellfesten passade elevrådet på att överlämna en check med pengarna från årets gulpengsinsamling.

Vår vänskoleverksamhet
2004 fick Olovslundsskolan en förmedlad förfrågan från rektor Nomusa Zikhali om vi ville bli Nkomoskolans vänskola. Hennes syfte var att ge sina elever en känsla av att några bryr sig om dem på ett personligt plan. Hon ville också ge sina hängivna lärare stimulans och stöd i deras arbete.

                                  

Ett sådant samarbete stämmer mycket väl överens med vår läroplan, så vi beslöt att tacka ja. Vi bildade en vänskolegrupp som består av lärare, skolledare och representanter från våra föräldraföreningar. I början hade vi bara möjlighet att kommunicera med skolan via brev. Det var ibland osäkert och tidsödande. Brev kunde dröja månader eller ibland helt försvinna. Barnen kunde dock utbyta hälsningar och teckningar. Sedan några år kan vi nå rektor Nomusa på telefon, och nu även via internet. Detta har starkt ökat våra kommunikationsmöjligheter.

Vänskolegruppen består av Elisabet Söderlund, Fredric Nyström och Annelie Wernersson.

Ekonomiskt stöd och guldpengsinsamlingar
För närvarande har vi inte någon personlig kontakt med Nkomoskolans ledning och väljer därför att tills vidare avbryta pågående överföringar.

Våra besök på Nkomoskolan
Vänskolegruppen har hittills gjort två resor till Nkomoskolan och för att möjliggöra dessa har vi sökt och fått beviljade stipendium från Programkontoret vid båda tillfällena. Syftet med resorna har i första hand varit att fördjupa våra relationer. Nu har många av våra klasser med sina lärare personliga kontakter med klasser och lärare på Nkomoskolan. Under våra resor har vi samlat på oss rikt med material av bilder, filmer, böcker och föremål för användning i klasserna. Det mesta materialet har vi samlat i ett glasskåp i trapphuset på plan 3.

Första resan januari 2008
I januari 2008 reste Elisabet Söderlund, Camilla Frisk och Ann Lindvall till våra vänner i Nkomoskolan. Vi hade med oss uppdrag från alla skolklasser i Olovslundsskolan och Nockebyhovsskolan. Det var en lång lista med frågor att besvara och saker att utföra. Vi skulle t. ex fråga barnen vad de var rädda för, lära oss någon av deras lekar, lära dem hur man spelar King, göra en ritning av skolan, ta reda på vad barnen gör på helgen, ta reda på recept på favoritmat, filma dem då de har idrott, ta bilder på deras hem, ta hem godis, ta med något hem som vi kan ha på väggen i matsalen o.s.v. Sammanlagt mer än hundra uppdrag.

Skolan ligger i KwaZulu-Natal, ett subtropiskt område i nordöstra Sydafrika. Området är mycket lantligt. De odlar ananas och sockerrör. Närmaste lite större by heter Hluhluwe och ligger drygt fyra mil från skolan. Vi bodde på ett guest house ytterligare fem mil därifrån och tog oss till och från skolan med hyrbil.

                                                    

Vi fick ett mycket varmt och hjärtligt mottagande. Barnen sjöng för oss, vi blev visade runt på skolan och fick hälsa på alla lärare. Med oss hade vi fotbollar och miniräknare som blev mycket uppskattade. Under vår vistelse på skolan deltog vi i skoldagarna med samlingar, lektioner och möten. Vi hjälpte till med skolluncher och intervjuade barn. Vi besökte barn och lärare i deras hem, deltog i gudstjänster, gick på marknad och besökte den lokala vårdcentralen. Vi fick också tillfälle att samtala med distriktets skolchef och träffade skolstyrelsen. En dag for vi med Nomusa till närmaste bokhandel femton mil från skolan och köpte alla barnböcker de hade på zulu. Resten av pengarna från Guldpengsinsamlingen kunde Nomusa köpa böcker för då hon besökte Durban veckan efter vår hemfärd.

Vi utförde också alla uppdrag vi hade med oss från klasserna hemma i Sverige. Det var väldigt roligt och också mycket uppskattat av både barn och vuxna i Nkomoskolan.
När vi kom hem igen var det första vi gjorde att gå runt i klasserna och redovisa dessa uppdrag.

Andra resan oktober 2011
Lagom till höstlovet 2011 var det då dags för resa nummer två. Denna gång reste hela nuvarande Vänskolegruppen - Fredrik Brännström, Annelie Wernersson och Fredric Nyström - ner till Sydafrika under ledning av Elisabet Söderlund. Hennes erfarenheter från den första resan var mycket värdefulla.

Den här gången bodde vi på ett guest house i Hluhluwe och pendlade till skolan med bil cirka 45 minuter enkel resa varje dag. Vår hyrbil såg inte mycket ut för världen, men den var stor och rymde därmed mycket folk och vi drog inte till oss särskilt många blickar när vi kom farande. Pendlingsresorna till skolan användes för att planera dagen och resorna från skolan för att prata igenom våra upplevelser som ibland var känslomässigt tunga.
Samtidigt värmdes vi av all den glädje och medmänsklighet som råder på Nkomoskolan.

Vi försökte att tillbringa så mycket tid som möjligt med eleverna i klasserna och studera lärarnas undervisningsformer. Vi hann även med att vara med på föräldramöte, tandläkarinformation och hembesök. Vårt mål med resan var att fördjupa samarbetet ytterligare. Vi kom gemensamt fram till att vi ska samarbeta kring minst ett tema per år. Det första temat blev ”Mitt hem och min familj” där eleverna ritade och beskrev på engelska hur de bor och hur deras familj ser ut. Sedan skickade vi ner elevernas arbeten och fick så småningom svar tillbaka. Det andra temat, som vi just haft handlade om vilda djur. Eleverna har ritat och berättat om sina favoriter bland Sveriges vilda djur och vi väntar nu med spänning på deras svar.

Rektor Vibekes resa april 2013
Våra brev och teckningar från djurtemat har rektor Vibeke tagit med sig då hon nu för första gången besöker Nkomoskolan. Med sig fick hon även en check från årets Guldpengsinsamling.

Detta sms kom onsdag 3 april:
”Är på väg i bilen med Nomusa för att köpa skoluniformer. Träffade barnen i åk 6 igår, det var fantastiskt att komma till skolan! Under the four trees. Biblioteket har blivit ett klassrum. Igår hade de inget vatten. Jag ska gå runt i klassrummen på måndag och dela ut alla brev och arbeten. Hälsa alla!”

Några dagar senare:
”Sydafrika är det vackraste jag sett på jorden! Landskapet och den röda jorden är outsägligt vackert. Nu har vi bilen återigen fullastad med bönor, lök, butternuts, ris och sardinburkar. Om en stund ska vi till skolan, sedan ska vi besöka några av de fattigaste familjerna med Nomusa, bl.a. Londiwe som nu är 18 år, och sen ska vi till kyrkan (ett tält eller ett klassrum) där det efter gudstjänsten är ett bröllop som vi ska vara med på. Jag har varit med på en lektion som Nomusa hade i matte om positionssystemet, det var avancerat och alla, verkligen alla barn, hängde med. På måndag är vi på skolan hela dagen och jag ska dela ut alla elevers arbeten i klasserna. Mrs Guala på Skolkontoret har fått arbetet om älgen, som nu sitter uppe i hennes lilla kontor. Tisdag morgon åker vi hem, framme tidigt onsdag morgon. Kram”

Dela: