Våra trivselregler

 

Trivselregler

Olovslundsskolan och Nockebyhovsskolan ska vara skolor där alla trivs och känner sig trygga och välkomna. Medarbetare, elever och vårdnadshavare arbetar gemensamt för en positiv och trygg atmosfär.

Vi visar varandra respekt genom att…

  • uppföra sig väl mot alla i skolan – både i sitt sätt att vara och på det sätt man talar till varandra
  • respektera allas rätt till en trygg arbetsmiljö
  • var och en som upptäcker eller får kännedom om mobbning eller kränkning reagerar genom att berätta för vuxen
  • komma i tid till alla lektioner
  • vara rädd om skolans saker, lämna andras saker ifred och reagera på förstörelse
  • hänga upp kläder på sin krok och ställa skorna ordentligt
  • keps, mössa och luva används utomhus
  • inte använda mobiltelefonen under skoldagen (undantag kan ske i samråd med personal i skolan – och då ska mobilen inte användas på ett störande eller kränkande sätt).

För att undvika olyckor

All snöbollskastning, cykling, inlines, rullskor, rullbrädor, airboards och sparkcykling är förbjudet på våra skolgårdar.
Elever som vill lämna skolornas områden under skoldagen måste ha särskilt tillstånd av en vuxen på skolan.

Cykel till skolan

Barnets skolväg, trafikmognad och föräldrarnas bedömning avgör vid vilken ålder det är lämpligt att börja cykla till skolan. Enligt NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) är barnet moget först vid 10-12 års ålder att cykla på egen hand i mer trafikerade miljöer. Det förutsätter dock att barnet fått trafikmognad genom att gå och cykla tillsammans med sina föräldrar under de första skolåren, antingen till och från skolan eller under sin fritid. Ansvaret ligger hos vårdnadshavare och skolan rekommenderar att NTF:s rekommendationer följs.

Dessutom

Vi använder oss av sluta-regeln, vilket betyder att om man säger SLUTA så gäller det utan undantag.

Den gyllene regeln

Var mot andra som du vill att andra ska vara mot dig.
Behandla andra som de vill bli behandlade.

 

Elever och personal
Olovslundsskolan och Nockebyhovsskolan våren 2017

Dela:
Kategorier: