Till innehåll på sidan

Värdegrund

Vår gemensamma värdegrund

Vår gemensamma värdegrund

  • Alla ska trivas och känna sig trygga.

  • Alla barn och vuxna i våra skolor har lika värde och har rätt att bli behandlade med respekt.

  • Ingen får utsättas för kränkande särbehandling.

  • Vi ska vara rädda om vår miljö.                                                                                         

 

Dela: