Värdegrund

Värdegrund på Skolenheten/Olovslund/Nockebyhov

På våra skolor...

... ska alla trivas och känna sig trygga.

... har alla barn och vuxna lika värde och rätt att bli behandlade med respekt.

... får ingen utsättas för kränkande särbehandling.

... ska vi vara rädda om vår miljö.

 

                                                                                          

 

Dela: