Till innehåll på sidan

VFU / Lärarutbildning

VFU betyder verksamhetsförlagd utbildning

VFU betyder verksamhetsförlagd utbildning och är en del av lärarutbildningen som tillsammans med den universitetsförlagda delen skapar en helhet. VFU är av central betydelse för att studenten ska ges möjlighet att utveckla kunskaper och kompetenser som avser hela lärarrollen.

Vi har ofta studenter hos oss, både inom skola och fritids. Vi tror att det är ett mycket bra sätt att hålla alla pedagoger uppdaterade på ny forskning och nya tankar kring lärandet. Flera av våra pedagoger är utbildade handledare. Vår VFU-samordnare är Maria Larsson. Flera av våra studenter har fått tillsvidareanställning hos oss.

 

Vi tar även emot studenter inom skolhälsovården och praktikanter av olika slag.

"Jag alltid känt mig väldigt välkommen här! Jag har fått möjlighet att utvecklas och praktisera läraryrket under mina VFU-perioder. Under mina nu tre år som student på skolan har jag också fått möjlighet att pröva på att vara i allt från förskoleklass upp till femman, vilket har varit mycket givande. Dessutom är eleverna på skolan helt suveräna!"

Patrik Hammarlund, fd lärarstudent

 

"För mig som student är det viktigt att få göra min VFU på en väl fungerande skola. Jag är nu i slutet på min utbildning och känner att jag har utvecklats mycket under de här åren på Olovslundsskolan. Jag känner mig redo att börja jobba som lärare!"

Sofie Jonsson, fd lärarstudent numera tillsvidareanställd på skolan

Dela:
Kategorier: